Bắt Đầu (phần 2) - Các Thống Kê về Lượt Xem


Hãy bắt đầu với việc xem xét một video phổ biến với tiện ích mở rộng dành cho chrome.

Video được chọn cho ví dụ này là video The North Face's "Your Land".Ngay cả chỉ với tiện ích mở rộng dành cho vidIQ cơ bản, bạn đã có hàng tá thước đó giúp bạn nhìn thấy "bức tranh lớn"


Để mọi thứ dễ dàng hơn, dưới đây là một danh sách đầy đủ những thống kê thể hiện trên Tiện ích Mở rộng dành cho Chrome của vidIQ:


Data LabelMô tả
vidIQ ScoreĐiểm vidIQ - Điểm này dựa vào một số yếu tố cho thấy một video được tối ưu hoá tốt như thế nào và người xem thích video đó như thế nào.
Views Per HourLượt Xem trên Giờ (VPH) - vidIQ thống kê lượt xem trên giờ trên một số video phổ biến.
Avg. View %% Trung Bình Lượt Xem - % trung bình của video đó tính trên người xem.
Total Min. WatchedTổng số phút được xem - Tổng số phút được xem bởi tất cả lượt xem.
ViewsLượt Xem - Tổng số Lượt Xem YouTube tính tới hiện tại.
Embedded SourcesNguồn Nhúng - Tổng ước lược số vị trí video được nhúng vào trang web    .
Subscribers DrivenSố Đăng Ký Đạt Được - Tổng số đăng ký đạt được bởi video này.
Facebook EngagementsThu Hút Facebook - Số Facebook Like, Share, và Comments (Lưu ý: vidIQ thu thập số liệu này một cách trực tiếp để chính xác hơn. Không phải số liệu từ Nút YouTube Share.)
YouTube Engagements Số YouTube Likes, Dislikes, và Comments.
TweetsTweet - Tổng số tweet dẫn đến video này.
Reddit VotesReddit Votes - Tổng số Reddit vote cùng với số bài viết và trả lời cho video này.
StumbleUpon ViewsLượt xem StumbleUpon - Tổng số lượt xem StumbleUpon.
LinkedIn CountSố LinkedIn - Số share trên LinkedIn.
Description Link CountSố Link trong Mô Tả - Tổng số link chứa trong phần mô tả video.
Description Word CountSố Từ trong Mô Tả - Tổng số từ chứa trong phần mô tả video.
Time Since PostedThời Gian tính từ lúc Đăng - Cách nhanh chóng và dễ dàng để xem video này được đăng lần đầu tiên khi nào.
Creator SuggestedGợi Ý của Người Tạo Video - Hiển thị số video liên quan trong tổng số video liên quan trong ô dọc bên phải màn hình.
True Engagement RateTỷ Lệ Thu Hút Thực (TER)- So sánh tất cả hoạt động thu hút (trong và ngoài nền tảng) với tổng số lượt xem để tạo nên TER.

Người Dùng Chuyên Nghiệp có quyền truy cập tất cả những số liệu thêm sau đây:


 Nhãn Dữ Liệu
Mô tả
Historical SliderThanh Kéo Lịch Sử - Kéo thanh này cho phép bạn trở lại thời gian trước để phân tích thêm về video.
Historical TabLịch Sử Tab - Cho thấy về các lượt xem và mức gắn kết theo thời gian và xuất các file số liệu CSV cho tất cả các số liệu sẵn có.
Tweets TabTab Tweet - Xem những dòng tweet gần đây nhất có chứa video này.
Trending TabTab Xu Hướng - Xem những video video khác đang là xu hướng ở những mục khác.

Ngoài những thống kê, bạn cũng có thể xem từ khoá của các video.Đây là một công cụ tuyệt vời cho những nhà phát hành video muốn tạo ra nội dung tương tự. Việc mượn từ khoá từ những video thành công hay đang là xu hường có thể giúp bạn có được thêm một lượng lượt xem và kéo thêm nhiều người xem đến nội dung của bạn.

Giờ đây bạn đã có những hiểu biết cơ bản về tiện ích mở rộng dành cho chrome. Hãy khám phá Điều Hành Kênh và Video của Bạn.


Thông tin này có hữu ích không??