Chiến Dịch Mô Tả Bằng Từ Giúp Gì Cho Tôi?

Tăng lưu lượng truy cập!

Với chiến dịch mô tả bằng từ, bạn có thể quảng bá mộtđường dẫn cụ thể thông qua tất cả các video của bạn chỉ với một nhấp chuột. Nócho phép bạn bật hay tắt chiến dịch quảng bá đến những sản phẩm, video mới, kêugọi người đăng ký, và những chiến dịch quảng bá off-site.

Thông tin này có hữu ích không??